I Pomoc Przedmedyczna


W ramach szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej oferujemy między innymi:

- szkolenie I p.p. w ramach szkoleń z zakresu BHP i ochrony PPOŻ,

- szkolenia z I p.p. składające się;

       z części teoretycznej

uwzględniające w szczególności sposoby udzelania pomocy w przypadkach krwotoków,  

 złamań, utraty przytomności.

      z części praktycznej , przy użyciu fantoma

przeprowadzenie akcji rarowniczej przedmedycznej i wykonanie RKO (resuscytacji krążeniowo-oddechowej).