URZADZENIA TRANSPORTU BLISKIEGO

Wózki jezdniowe podnośnikowe

Wózki jezdniowe podnośnikowe to wózki z mechanicznym napędem podnoszenia.
Są zasilane paliwami płynnymi (olejem napędowym), gazem propan-butan (LPG) oraz wózki o napędzie elektrycznym. Kurs kończy się egzaminem i wydaniem zaświadczenia uprawniającego do kierowania wózkami. Prowadzimy szkolenia na wszystkie typy wózków tj, prowadzone i zdalnie sterowane, jezdniowe podnośnikowe, w tym specjalizowane z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem i ze zmiennym wysięgiem.
program szkolenia - obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych / ramowy program - obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych / program szkolenia - obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych spec / ramowy program - obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych spec


BEZPIECZNA WYMIANA BUTLI

Silniki spalinowe wózków jezdniowych podnośnikowych mogą być zasilane gazem z butli ciśnieniowych montowanych na wózkach, np. mieszaniną gazów propan-butan w stanie ciekłym (LPG - Liquefied Petroleum Gas). Gaz zgromadzony w butlach może stanowić zagrożenie dla otoczenia, a w szczególności dla osób zajmujących się jego użytkowaniem.
Z tych względów osoby dokonujące wymiany butli gazowych w wózkach muszą posiadać minimum wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych aby swoim działaniem nie wywołać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i otoczenia. Osoby dokonujące wymiany butli gazowych nie muszą być operatorami wózków. Szkolenie składa się z części teoretycznej
i zajęć praktycznych, zakończone egzaminem, po którym kursant otrzymuje zaświadczenie uprawniające do wymiany butli gazowych.
program szkolenia - bezpieczna wymiana butli / ramowy program - bezpieczna wymiana butli


WÓZKI PROWADZONE I ZDALNIE STEROWANE

Wózki te służą do przemieszczania ładunków na nieznaczną odległość. Najczęściej spotykanym napędem w tych wózkach jest napęd elektryczny i w zależności od sposobu obsługi wózka rozróżniamy wózki prowadzone ręcznie i wózki kierowane. Szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznej zakończonej egzaminem. Kursant otrzymuje zaświadczenie uprawniające do obsługi w/w wózków.
program szkolenia - obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych / ramowy program - obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych


PODESTY RUCHOME

Podesty ruchome to maszyny służące do podnoszenia ludzi w specjalnie skonstruowanym koszu umieszczonym na końcu wysięgnika lub elementu składanego w celu wykonania prac na wysokości. Podesty ruchome mogą występować w wersji przegubowej oraz nożycowej. Szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznej, po której następuje wymagany egzamin przed komisją UDT. Po zdanym egzaminie kursant otrzymuje uprawnienia do obsługi podestów ruchomych katregorii IP;
- wolnobieżne,
- samojezdne montowane na pojeździe,
- przewoźne.
program szkolenia - obsługa podestów ruchomych przejezdnych / ramowy program - obsługa podestów ruchomych przejezdnych


Podesty załadowcze

Podesty załadowcze (burty samowyładowcze), montowane są na samochodach dostawczych, ciężarowych, naczepach oraz przyczepach. Stosuje się je w celu załadunku i rozładunku przewożonych towarów. Montowane są z tyłu zabudowy, w zależności od potrzeb,
w zastępstwie drzwi tylnych lub za nimi. Szkolenie składa się z części teoretycznej
i praktycznej zakończonej egzaminem. Kursant otrzymuje zaświadczenie uprawniające do obsługi podestów załadowczych.
program szkolenia- obsługa podestów ruchomych załadowczych / ramowy program - obsługa podestów ruchomych załadowczych


SUWNICE

Suwnice to dźwignice, które posiadają ustrój nośny poruszający się po dwóch torach
i służące do przewożenia ładunków w obszarze ograniczonym długością tych torów oraz odległością między nimi. Wzdłuż mostu suwnicy przejeżdża urządzenie podnoszące wciągnik lub wciągarka, wyposażone w linę lub łańcuch do podnoszenia ładunku, najczęściej na haku. Szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznej, po której wymagany jest egzamin przed komisją UDT. Po zdanym egzaminie kursant otrzymuje uprawnienia do obsługi suwnic, cięgników oraz żurawi stacjonarnych.
Uprawnienia mogą być wydane dla następujących urządzeń:
- kategorii IIS - Suwnice sterowane z poziomu roboczego oraz wciągniki i wciągarki
wg. kategorii IIW oraz żurawie stacjonarne,
- kategorii IS - Suwnice sterowane z kabiny oraz wciągniki i wciągarki wg. kategorii IW
i suwnice wg. kategorii IIS.
Dla obu kategorii możliwe są ograniczenia ze względu na przeznaczenie urządzeń:
- hakowe ogólnego przeznaczenia,
- specjalne (z wyszczególnieniem przeznaczenia).
program szkolenia - obsługa suwnic / ramowy program - obsługa suwnic


ŻURAWIE PRZENOŚNE

Żurawie przenośne - (zwany potocznie HDS), to żurawie zamontowane na samochodzie ciężarowym najczęściej pomiędzy kabiną kierowcy a skrzynią ładunkową lub z tyłu pojazdu (także przyczepie), służący do załadunku towaru na samochód oraz jego rozładunku.
Żurawie przewoźne to urządzenia mechaniczno-hydrauliczne pracują w pionie i poziomie. Obsługiwane przez jedną osobę. Podnoszenie odbywa się za pomocą dźwigni pompy hydraulicznej agregatu podnoszenia, a opuszczanie przez odkręcenie pokrętła zaworu opuszczania. Przemieszczanie żurawia wraz z obciążeniem odbywa się ręcznie.
Szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznej, po której wymagany jest egzamin przed komisją UDT. Po zdanym egzaminie kursant otrzymuje uprawnienia do obsługi żurawi przenośnych przewoźnych kategorii IIŻ. Dla kategorii możliwe jest ograniczenie ze względu na typ.
program szkolenia - obsługa żurawi przenośnych i przeoźnych / ramowy program - obsuga żurawi przenośnych i przewoźnych